Presentació

El Port de Barcelona, l’Escola Europea - Intermodal Transport, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci de la Zona Franca, en el seu compromís amb la formació, col·laboren en el projecte Forma’t al Port.

Ens trobem en un context en el qual el posicionament logístic de Barcelona i Catalunya, tant pel que fa als aspectes territorials com socioeconòmics, passa per implementar mesures infraestructurals, oferir serveis competitius i molt especialment comptar amb un motor humà: una comunitat logística ben preparada, que sigui capaç de liderar els reptes futurs i emplaçar estratègicament Barcelona i Catalunya en la primera línia de l’activitat logística a Europa i el món.

És en aquest marc que neix Forma’t al Port, que ha de permetre facilitar als estudiants d’avui en dia, els futurs professionals, el coneixement de les professions del sector logístic i especialment l’activitat marítima i el transport intermodal.

En aquest sentit, aproximant els centres formatius i les empreses i associacions de professionals, es contribueix a establir un marc de diàleg que facilita coordinar esforços i iniciatives en el procés formatiu dels alumnes per donar resposta a les necessitats existents del mercat laboral i impulsar la formació dual, i així fer possible que els estudiants puguin compatibilitzar la formació als centres educatius amb la formació en entorns laborals reals.

 

Objectius

 • Facilitar que els estudiants del cicle superior de Comerç Internacional i els de Transport i Logística i els de Graus Universitaris de Tecnologies Marines, Nàutica i Transport Marítim, Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval, i Logística i Negocis Marítims dels centres de formació l’àrea de Barcelona coneguin de primera mà el Port de Barcelona, les seves infraestructures, els equipaments logístics i les operacions.
 • Proporcionar a les empreses del sector, a través de les associacions, un espai per donar a conèixer les característiques de la seva activitat i els perfils professionals que necessiten per desenvolupar-se de forma adequada.
 • Col·laborar en la creació d’un marc de diàleg i intercanvis entre les empreses del sector de la logística i els centres de formació per afavorir el desenvolupament del sector.
 • Contribuir en l’alineament de les necessitats de capacitació de les empreses amb els currículums dissenyats i impartits als centres formatius.
 • Motivar les empreses per contractar estudiants en formació dual, tot donant-los el suport necessari per poder-los acollir en les millors condicions.
 • Oferir als alumnes les eines i els coneixements necessaris per quantificar l‘impacte ambiental de les operacions de transport, i familiaritzar-los amb la política de la Unió Europea respecte a la logística sostenible.
 

A qui s’adreça?

Als alumnes dels centres que imparteixen el cicle superior de Comerç Internacional, els de Transport i Logística i els de Graus Universitaris de Tecnologies Marines, Nàutica i Transport Marítim, Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval i Logística i Negocis Marítims:

 • Centre d'Estudis Politècnics
 • Centre d’Estudis Prat (*)(*)
 • Centre d’Estudis Sant Francesc
 • Institut Joan Brossa (*)(*)
 • Institut Lluïsa Cura (*)(*)
 • Institut Poblenou
 • Les Salines (*)(*)
 • La Salle Gràcia
 • López Vicuña
 • Jaume Mimó(*)
 • Escola del Treball de Lleida(*)
 • Fundació UAB
 • I. Estela Iberica
 • ETP Xavier
 • Facultad Nautica de Barcelona
 • Institut La Senia
 • Tecnocampus Mataro
 • Institut Carles Valllbona

(*) Aquests centres imparteixen tots dos cicles. Els centres sense asterisc només imparteixen Comerç Internacional.

 

Organització

 • El projecte va començar l'any 2014. Des de l'inici i durant el primer trieni (2014-2017), s'han incorporat patrocinadors i centres nous. El segon trieni va continuar del 2017 al 2020. Al 2020, tot i amb la crisi del Covid-19, les activitats han continuat i el tercer trieni dura fins al 2023.
 • Els cursos Introduction es preveuen a la primavera per als estudiants de 1r curs de cicle superior de formación professional i de grau universitari. El cursos Talent es duen a terme a la tardor per als estudiants de 2n curs de cicle superior de formación professional.
 • En els cursos Introduction, els continguts s’impartiran en anglès, català i castellà, i tota la documentació es lliurarà íntegrament en anglès. Els cursos Talent es realitzen íntegrament en anglès. Es pretén familiaritzar l’alumnat amb l’ús de la llengua estrangera en el món del transport, la logística i el comerç internacional.
 • Es contempla la participació obligatòria i gratuïta d’un professor acompanyant per cada centre i per cada 20 alumnes en els cursos Introduction. En el cas de la formació Talent, el professorat compta amb un descompte per a l’acompanyament dels alumnes.
 • En la formación Forma’t al Port – Talent, els alumnes reben un certificat de superació de la formació i un informe d’habilitats i competències segons el seu perfil professional, i passen a formar part d’una borsa de treball a disposició de les empreses de la comunitat portuària de Barcelona.
 

Actors

Organitza:

 • Port de Barcelona
 • Escola Europea - Intermodal Transport
 • Diputació de Barcelona
 • Ajuntament de Barcelona
 • Consorci de la Zona Franca

Patrocina:

 • Associació d’Agents Consignataris de Vaixells de Barcelona
 • Col·legi Oficial d’Agents de Duanes de Barcelona
 • Ajuntament del Prat de Llobregat
 • Propeller Club Barcelona
 • Coma y Ribas
 • Holding M. Condeminas
 • ATEIA - OLTRA
 • Transportes portuarios Barcelona
 • Diputació de Lleida
 • Neptune Barcelona
 • Port Nou
 • Suardiaz
 • Cimalsa
 • COSCO Shipping
 • Butransa

Col·labora:

 • Generalitat de Catalunya
 • Barcelona Europe South Terminal
 • APM Terminals
 • Centro Intermodal de la Logística SA − Zona d’Activitats Logístiques
 • Portic
 • Setram
 • Administrador d’Infraestructures Ferroviàries – ADIF
 • Autoterminal
 • Barcelona Activa
 • Fundació BCN Formació Professional

Media partners:

 • Diario del puerto
 • El vigía
 • Got Carga
 • DIARIO EL CANAL
 • Naucher Global
 

Comitè Executiu de Gestió i Seguiment

Mandat

 • Validar els continguts formatius proposats pel Comitè Acadèmic.
 • Prioritzar l’accés dels centres a les ajudes si l’import dels patrocinis no arriba per a tots els alumnes.
 • Controlar la qualitat dels cursos i proposar les mesures correctores si cal.
 • Establir les accions de difusió de l’activitat que es considerin oportunes.
 • Controlar la correcta aplicació dels fons gestionats en l’àmbit del projecte.
 • Definir l’estratègia i el pla d’acció del projecte a mig i llarg termini.
 • El Comitè es reunirà la primera setmana del mes de desembre de cada any i sempre que el convoqui el president.

Composició

 • President: Joan Colldecarrera – Gerent Port Vell, Port de Barcelona
 • Vocals:
  • Eduard Rodés – Director, Escola Europea - Intermodal Transport
  • Trinidad Molina – Diputació de Barcelona
  • Paco Ramos – Ajuntament de Barcelona
  • Raquel Garcia - Consorci de la Zona Franca
 

Gestió - Comitè Acadèmic

Mandat

 • Proposar els continguts formatius, calendaris i formats dels cursos.
 • Establir i donar suport a les accions de difusió dels cursos als centres.
 • Promoure la integració de la formació dual en el si de les empreses del sector logístic.
 • Promoure la col·laboració entre les empreses i els centres de formació per tal d’implementar la formació dual.
 • Articular accions de suport per al personal de les empreses per ajudar-los a complir els requeriments de seguiment d’alumnes en formació dual.
 • El Comitè es reunirà la primera setmana del mes de setembre de cada any i sempre que el convoqui el president.

Composició

 • President: Eduard Rodés – Director, Escola Europea - Intermodal Transport
 • Vocals:
  • Josep Maria Fortuny – Subdirector general d’Ordenació i Inspecció de la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya
  • Marta Miquel – Coordinadora del programa Forma’t al Port, Escola Europea - Intermodal Transport
  • Un representant per centre de formació
  • Un representant per associació del sector