Dues jornades de formación al Port de Barcelona per als alumnes de primer curs de grau superior de Transport i logística i Comerç internacional dels centres adscrits al projecte. La formació combina presentacions teòriques sobre la comunitat portuària de Barcelona i visites a les instal·lacions per a conèixer les operatives. .

 

Proposta de continguts

Teòrics

 • Les autopistes del mar a Europa
 • Logística intermodal
 • Anàlisi de costos i viabilitat del short sea shipping
 • Serveis de ports i navilieres
 • Política medioambiental de la UE en el transport

Pràctics

 • Visita marítima al Port de Barcelona
 • Taller de terminals i càrrega del vaixell
 • Visita al pont de comandament
 • Visita a la bodega del vaixell
 • Visita marítima al Port de Gènova
 • Càlcul d’emissions de CO2e i de costos externs

Treball col·laboratiu

 • Els alumnes duran a terme un cas pràctic per equips

Els cursos Forma’t al Port – Talent combinen classes teòriques, visites pràctiques i tallers, i uncas pràctic en equips. Després de la formació, es duu a terme una entrevista i diversos tests de comportament i habilitats a fi d’obtenir un informe de perfil professional.

La formació s’ofereix als estudiants de segon curs de grau superior de Transport i logística i Comerç internacional que hagin completat el Forma’t al Port – Introduction. Es realitza íntegrament en anglès.


 

Proposta de continguts

Teòrics

 • El Port de Barcelona
 • La Duana
 • La Comunitat Portuària de Barcelona
 • - Associació d'Agents Consignataris de Vaixells de Barcelona
 • - Associació de Transitaris Internacionals de Barcelona
 • - Associació d'Empreses Estibadores de Barcelona
 • - Col·legi d'Agents de Duanes de Barcelona

Pràctics

 • Visita a una terminal de càrrega rodada
 • Visita a una terminal intermodal
 • Visita a una terminal de contenidors
 • Visita a la Zona d'Activitats Logístiques
 • Dinàmiques:
 • - Taller de duanes
 • - FunTraders
 • - Kahoot Quizz